nederlandsnl
English
Russisch
pianoles-amsterdam

Op zoek naar de Russische Ziel

Mussorgski_Tsjaikovski_Russische_muziek_ Rachmaninov

“In mijn Schilderijententoonstelling wil ik een stem geven aan ons Russische volk, ongepolijst en zonder versierselen. Ik wil het lijden van mijn volk voelbaar maken.”

Dit schreef Modeste Moessorgski aan zijn vriend, de beroemde schilder Ilya Repin.

Lees verder

Moessorgski schreef zijn “Schilderijententoonstelling”, een van de hoogtepunten uit de negentiende eeuw, naar aanleiding van de dood van een andere schilder, Victor Hartmann. De luisteraar wordt meegenomen door de krochten van de Russische Ziel, die deernis en huiver wekt, maar vooral ook ontroering en fascinatie. De muziek van Moessorgski wordt vergezeld door lichtbeelden va de zelden vertoonde schilderijen van Victor Hartmann. Ook de werken van Tsjaikovski, Rachmaninov, Borodin en Ljadov zijn bespiegelingen over deze ziel, wier belangrijkste ingrediënten weemoed en passie zijn, een ambivalente relatie met Europa, en een hang naar verlossing. De muziek wordt ingeleid en gelardeerd met teksten van o.a. Dostojevski en Poesjkin.


“Pianiste Sara Crombach is als geen ander bij machte de luisteraar te verwonderen, onthutsen en ontroeren en een glimp te tonen van de geheimen van de Russische Ziel”, aldus een recensent.

De Psyche van een Heilstaat - een Zoektocht naar de Sovjet-ziel

Sovjet_Unie_Sjostakovitsj_Ustvolskaja

De Sovjetunie beloofde een hemel op aarde te worden, een arbeidersparadijs voor iedereen zonder uitzondering.

Lees verder

Om dit doel te bereiken werd elk onderdeel van het leven politiek gemaakt, dit betrof de wetenschappen, cultuur, de schone kunsten en zelfs het persoonlijke leven van de Sovjetburger werd inzet van de politiek. Op welke wijze hebben de Sovjet-kunstenaars en componisten, deze heilstaat verwoord en bezongen? En op welke wijze moesten zij zich verhouden tot de macht?
U hoort werken van Sjostakovitsj, Prokofiev, Gubaidulina, Ustvolskaya en Arvo Pärt, omlijst door poëzie van o.a. Anna Achmatova en Boris Pasternak

Twee maal de wereld rond in 24 Preludes van Auerbach en Chopin

Lera_Auerbach_Chopin_24_preludes

Met de 24 preludes in alle toonaarden van Lera Auerbach plaatst deze Russisch-Amerikaanse componiste zich direct in de voetsporen van Chopin.

Lees verder

De preludes van Auerbach zijn een ware caleidoscoop van dromen, sprookjes, verhalen, beelden, soms hemels, soms duivels, maar altijd hoogst oorspronkelijk en verrassend.
Na de pauze wordt u nogmaals meegesleept in een tweede reeks preludes, ditmaal van Chopin. Op Mallorca geschreven verhalen deze miniaturen van hartstocht, verlangen, weemoed, liefde en doodsdrift. Dit alles in welhaast perfekte harmonie gegoten: vierentwintig stukken, volgens de kwintencirkel gerangschikt, reizen, langs alle toonsoorten, langs alle temperamenten, illusies, verlopen en verhoopte waarheden. Twee maal de wereld rond, langs afgronden, oerwouden, oases en zonbeschenen lagunes....

Debussy van Top tot Teen (met Bernd Brackman)

Bernd_Brackman_Debussy_quatre_mains

In maart 2018 was het precies honderd jaar geleden dat Debussy stierf, 55 jaar oud, door kanker getekend, in de wereld teleurgesteld, verbitterd door de Grote Oorlog.

Lees verder

Toch had hij nog veel meesterwerken in zijn hoofd, zoals altijd eigenlijk, immers: "Om mij heen weigert men halsstarrig te begrijpen dat ik nooit in de werkelijkheid van dingen en mensen heb kunnen leven, met als gevolg een onbedwingbare behoefte mijzelf te ontvluchten in avonturen die onverklaarbaar zijn, omdat ik er een mens laat zien die men niet kent... Een kunstenaar is trouwens per definitie iemand die vertrouwd is met dromen en die te midden van schimmen leeft..." (Uit een brief aan Jacques Durand van 8 juli 1910).
Het is deze schimmige droomwereld waarin Sara Crombach en pianist Bernd Brackman de luisteraar zullen meeslepen, met alle sprookjesachtige èn duistere facetten die zo kenmerkend zijn voor Debussy.
Van de (schijnbaar) vrolijke "Marche Ecossaise", via de wereldberoemde "Petite Suite" en de enigmatische "Six epigraphes antiques" zullen Crombach en Brackman tot zijn absolute meesterwerk doordringen: “La Mer”. In drie taferelen schetst Debussy hier de zee, jazeker, maar daarmee ook het ontstaan van de wereld zelf, èn bovendien de grondeloze krachten van de menselijke psyche.
Gedichten van Baudelaire zullen de muziek van Debussy kracht bij zetten.


De stroom van de tijd.

Bespiegelingen van Monet, Debussy en Bergson.

De waterlelies van Monet zijn wereldberoemd. De wijze waarop Monet weerspiegelingen op het water heeft geschilderd, is adembenemend. Ook Debussy heeft zich laten inspireren door reflecties die dansen op het stille water van een vijver. Kijk naar Monets waterlelies en luister naar de Reflets dans l’eau van Debussy.

bespiegelingen_van_Monet_Debussy-en_Bergson

Kent u La Cathédrale engloutie van Debussy? In dit muziekstuk geeft de componist stem aan de oude legende van een verzonken kathedraal. Terwijl u luistert naar flarden van Gregoriaans gezang die door de wind worden meegevoerd, ziet u hoe Monet een verzonken kathedraal laat opdoemen uit de mist. Eeuwenoud gesteente wordt in vlam gezet door golven van licht. Het gebeier van de klokken zwelt aan tot een machtig koraal voordat de kathedraal weer in het niets verzinkt.

ttt

In de concertlezing die u wordt aangeboden, brengen Bart Prins en de pianiste Sara Crombach deze onvergetelijke schakeringen van kleur en klank in verband met de filosofie van Bergson. Zij laten u in het werk van Monet en Debussy de kosmische puls ervaren die Bergson heeft beschreven als een eeuwig durende stroom van verandering waarvan de hele schepping doortrokken is.